תערוכות נוכחיות בגלריה 

וידאו מתוך התערוכה "יש דובים בחוף" של אתי גדיש דה לנגה בגלריה גן שמואל